PDF Archív

PDF Archív je webová aplikácia, ktorá umožňuje užívateľom prehľadávať archív dokumentov. Nie je nutná žiadna užívateľská inštalácia. PDF Archív je okamžite prístupná pre všetkých užívateľov resp. vybraných užívateľov. Užívateľ má možnosť zadať vyhľadávacie kritéria  ako napr. číslo dokumentu, názov zákazníka alebo dodávateľa, dátum dokumentu, poprípade akýkoľvek text nachádzajúci sa v hľadanom dokumente. Zadaním vhodných vyhľadávacích kritérií, aplikácia zobrazí len relevantné dokumenty. Zmenou nastavení je možné nastaviť maximálny počet nájdených dokumentov.

Prístup užívateľov je možné obmedziť resp. povoliť podľa potreby. Súčasťou aplikácie je aj automatické nahrávanie nových dokumentov z rôznych zdrojov. Jazyková vrstva sa nastaví automaticky podľa nastavenia webového prehliadača. Aplikácia je jednoduchá a intuitívna a nie je nutné žiadne školenie. Aplikácia môže byť nasadená aj do cloudového prostredia.

Hlavné črty aplikácie:

  • webová aplikácia
  • žiadna užívateľská inštalácia
  • dostupná kedykoľvek a odkiaľkoľvek
  • riadenie prístupu užívateľov
  • možnosť nasadenia v cloude
  • intuitívnosť
  • viac jazykové rozhranie
  • automatické nahrávanie nových dokumentov

Celkový počet archivovaných dokumentov 5.530.000+